Як зшити книгу покупок

Як зшити книгу покупок

Книга покупок — це офіційний документ, в якому реєструються рахунки-фактури придбаних товарів, послуг, робіт. Вона необхідна для систематизації відомостей про підлягають вирахуванню податки (ПДВ). Існує книга покупок в 1с, проте в деяких випадках цілком доречний і варіант на основі журналу.

Інструкція

  1. Візьміть спеціальний бланк. Його можна придбати практично в будь-якому магазині канцтоварів у відповідному відділі. По суті, він являє собою звичайний журнал, який розлініяної відповідно до вимог вноситься інформації. Необов’язково використовувати віддрукований в друкарні бланк, можна замінити його побутової зошитом, наприклад, але при цьому необхідно пам’ятати, що ведення книги покупок передбачає поетапне внесення рахунків-фактур, а значить повинна відсутньою можливість запису між рядків. Разлиновка сторінок повинна бути правильною, клітина неприпустима.
  2. Пронумеруйте сторінки по порядку. Зазвичай номер ставиться вручну, за рідкісним винятком, який можливо в тому випадку, якщо книга покупок вже пронумерована. Це обов’язкова вимога, необхідно запобігти зникання і заміну аркушів.
  3. Прошнуруйте документ. Звичайні кріплення у вигляді скріпок неприйнятні, тому будь-яка книга покупок повинна бути прошита, знову ж, щоб уникнути випадання і пропажі сторінок. Якщо її не прошнурувати, то вона не буде вважатися офіційним документом.
  4. Заповніть титульний лист. На задньому форзаці потрібно написати кількість сторінок, що знаходиться в книзі, дату її створення (як варіант — дату внесення першого запису). Справжність відомостей повинна бути підтверджена підписами керівника установи та головного бухгалтера, а також печаткою компанії.
  5. Заповнення книги покупок — відповідальний захід, записи вносяться черзі по мірі надходження товарів і переходу прав власності на них. Оскільки мова йде про документ суворої звітності, то існує цілий ряд вимог по роботі з ним. Виправлення неприпустимі, а якщо було вписані невірні відомості, то вони акуратно закреслюються горизонтальною лінією, і поруч прописується потрібна інформація зі словами «виправленому вірити». Кожне виправлення має бути додатково завірено підписом головного бухгалтера.