Як зупинити виконавче провадження

Як зупинити виконавче провадження

Призупинення виконавчого провадження може бути ініційовано стягувачем, боржником, судовим приставом-виконавцем, судом або іншим органом, який видав виконавчий документ.

Інструкція

 1. Виконавче провадження припиняється або за підсумками розгляду заяви зацікавленої особи, або безпосередньо за рішенням суду, який видав виконавчий документ або пристава-виконавця, коли у нього є на те повноваження.

  При цьому існують обставини, при яких ісполпроізводство призупиняється обов’язково, а є випадки, коли питання про його призупинення відданий на розсуд суду або пристава.
 2. Так суд, арбітражний або загальної юрисдикції, в обов’язковому порядку призупиняє виконавче провадження, якщо пред’явлено позов про звільнення від арешту майна, на яке звернено стягнення, якщо подано заяву про оскарження результатів оцінки арештованого майна, якщо оскаржується постанова судового пристава-виконавця про стягнення виконавчого збору .

  Ісполпроізводство може бути припинено судом якщо:

  - Оскаржується виконавчий документ або судовий акт, що підлягає виконанню;

  - Боржник знаходиться в тривалому службовому відрядженні;

  - До виробництва прийнято заяви про оскарження дій судового пристава-виконавця;

  - Подано заяву про роз’яснення положень ісполдокумента, способу і порядку його виконання.
 3. До випадків обов’язкового зупинення виконавчого провадження судовим приставом-виконавцем належить:

  - Смерть боржника та наявність у нього правонаступників;

  - Втрата боржником дієздатності;

  - Участь боржника в бойових діях і т.п.;

  - Розгляд судом позову боржника про відстрочку, розстрочку або звільнення від стягнення виконавчого збору.

  До випадків, коли ісполпроізводство може бути (але це не обов’язково) зупинено судовим приставом-виконавцем, належить:

  - Знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі;

  - Розшук боржника-громадянина;

  - Наявність прохання боржника, який проходить військову службу за призовом.
 4. Зміст заяви про зупинення виконавчого провадження чітко законом не встановлено, однак очевидно, що воно повинно містити відомості про заявника (боржника), стягувач (на користь якого порушено провадження у ісполдокументу), судового пристава-виконавця, в провадженні якого знаходиться ісполдокумент.

  У заяві слід також вказати реквізити ісполпроізводства (номер, дата порушення), реквізити ісполдокумента (наприклад, назва суду, дата винесення рішення, за яким видано виконавчий документ), підстави зупинення виробництва (наприклад, оскарження виконавчого листа), посилання на нормативні акти, що регулюють питання призупинення виконавчого провадження (наприклад, п.1 ч. 2 ст.39 ФЗ «Про виконавче провадження»).

  Якщо заява підписується представником зацікавленої особи, до нього додається відповідна довіреність.
 5. Заява подається до суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем знаходження судового пристава — виконавця. Заява подається приставу-виконавцю, в провадженні якого знаходиться виконавчий документ, якщо законом встановлено, що саме він приймає рішення про зупинення (див. ст.40 ФЗ «Про виконавче провадження»).

  Заява про зупинення виконавчого провадження розглядається в десятиденний термін. За результатами розгляду заяви суд виносить ухвалу, а пристав — постанову.
 6. Виконавче провадження припиняється на строк, достатній для усунення обставин, що стали підставою для його призупинення.

  Відновлюється ісполпроізводство за заявою стягувача або боржника і тільки після усунення причин або обставин, що стали підставами для його зупинення. Заява про відновлення виробництва подається до суду або приставу, який призупинив ісполпроізводство.
 7. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання можна призупинити лише в разі складення прокурором протесту на що набрало законної сили рішення у справі про адміністративне правопорушення на період — до розгляду протесту. Однак виконання адміністративного покарання у вигляді арешту або зупинення діяльності не може бути припинено навіть при наявності протесту прокурора.