Як звільнити людину за прогули

Як звільнити людину за прогули

Прогул — це грубе порушення працівником своїх посадових обов’язків. Звільнити працівника або оголосити догану — вибирає керівництво організації. Якщо прийнято рішення про припинення дії трудового договору, кадровій службі важливо грамотно оформити необхідні документи.

Інструкція

 1. Складіть у довільній формі акт про порушення трудової дисципліни. У документі, оформленому в день прогулу, відобразіть наступну інформацію:

  - Місце, дата складання акта;

  - Посади, прізвища та ініціали того, хто складав акт, а також аналогічну інформацію про двох або більше свідках порушення трудового розпорядку;

  - Опис самого порушення (відсутність на робочому місці винного протягом не менше 4 годин підряд);

  - Словесні пояснення, які надав порушник;

  - Підписи всіх осіб, які беруть участь у складанні акта про порушення.

  Якщо винуватець відмовляється підписувати акт, то обов’язково напишіть про це в даному документі і упевніться підписами свідків.
 2. Вимагайте у співробітника, який вчинив прогул, написати пояснювальну записку із зазначенням причин проступку. Врахуйте, що в разі оскарження звільненого за статтею «прогул» в комісії по трудових спорах, представники даної організації з особливою пристрастю розглядають важливість причин прогулу.

  У разі відмови працівника від дачі письмових пояснень складіть акт у вільній формі. Залучіть не менше двох свідків відмови.
 3. Напишіть доповідну записку на ім’я керівника організації, генерального директора, або іншої уповноваженої особи. Вкажіть в ній склад порушення і прикладіть всі необхідні документи.
 4. Підготуйте проект наказу про накладення на співробітника дисциплінарного стягнення. В описовій частині наказу вкажіть факт порушення працівником трудової дисципліни, посилаючись на докладені документи. У наказовій частині запишіть вказівки про неоплату пропущених без поважної причини робочих днів, а також відобразіть факт видання подальшого наказу про розірвання трудових відносин зі співробітником.
 5. Складіть проект наказу про звільнення згідно з підпунктом «а» пункту 6 частини першої статті 81 Трудового Кодексу Російської Федерації.
 6. Після підписання керівником або замінюють його особою двох наказів внесіть запис про звільнення в особову картку працівника і в трудову книжку.
 7. Протягом трьох днів ознайомте звільненого співробітника з текстами наказів, при необхідності відійти копії всіх оформлених документів. У день звільнення видайте під розпис трудову книжку на руки звільненому працівникові.