Як звільнити працівника за станом здоров’я

Як звільнити працівника за станом здоров'я

Якщо ви роботодавець, то звільняючи працівника за станом здоров’я, керуйтеся медичним висновком, який видає клініко-експертна комісія або медико-соціальна експертна комісія. Слідкуйте, щоб висновок КЕК було завірено печаткою медичної установи. Переклад або звільнення будуть вважатися незаконними, якщо відсутній висновок. Причини, за якими ви можете звільнити працівника за станом здоров’я, докладно розтлумачено в ТК РФ.

Інструкція

  1. Працівник відмовляється переводитися на іншу роботу за станом свого здоров’я, як рекомендує медичний висновок. Зверніться до частини 2 ст. 72 ТК РФ, де зазначено, що працівника, якому потрібно надати іншу роботу, роботодавець зобов’язаний за обопільною згодою перевести на інше місце роботи. Якщо працівник відмовився від запропонованого перекладу чи у вашій організації відсутня відповідна робота, то ви маєте право трудовий договір припинити.
  2. Працівник не відповідає тій посаді чи тієї роботи, якою займається, за станом здоров’я відповідно до медичного висновку. Встановіть факт невідповідності співробітника роботі, допущені працівником помилки, брак. Якщо ви вирішите розірвати трудовий договір, то в обов’язковому порядку повинні представити докази на підтвердження, що стан здоров’я співробітника відповідно до медзаключеніем перешкоджає виконанню ним своїх обов’язків. Якщо працівник належно виконує свої обов’язки, але раптом виявилося, що він потребує переходу на іншу роботу внаслідок медичних протипоказань, то при його відмові від переведення на інше місце роботи, не протипоказане йому за станом здоров’я, або за відсутності у вашій організації відповідної роботи ви маєте право припинити трудовий договір. Аналогічна ситуація, коли виконувана робота передбачуваним співробітником небезпечна для всього колективу або для громадян, яких він обслуговує. Слід працівника перевести на легшу роботу, створити для нього прийнятні умови праці або звільнити, якщо немає можливості здійснити переклад на іншу посаду. Пам’ятайте, що переклад можливий тільки за згодою працівника.
  3. Якщо ви оформляєте переклад на менш оплачувану роботу, то в колишній організації протягом місяця виплачується працівникові його середній заробіток. Якщо у працівника медичний висновок про трудове каліцтво або професійне захворювання, пов’язане з роботою, то середній заробіток виплачується до одужання працівника або до визнання втрати працездатності.