Як звільнити співробітника за строковим договором

Як звільнити співробітника за строковим договором

Роботодавці беруть на посаду співробітників за строковим договором. Працівник може бути прийнятий на час відсутності постійного спеціаліста, наприклад, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. І по закінченні певного часу, прописаного в терміновому трудовому договорі, роботодавець має право звільнити за строковим трудовим договором даного громадянина.

Вам знадобиться

бланки відповідних документів, трудовий кодекс, печатку підприємства, ручка.

Інструкція

  1. Працівники відділу кадрів повинні оповістити співробітника, оформленого за строковим трудовим договором, про термін його закінчення. При цьому їм необхідно написати таке оповіщення та ознайомити громадянина не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну дії даного договору.
  2. Співробітникові пропонується написати заяву з проханням звільнити його за власним бажанням на ім’я першої особи фірми. Працівник підписує його і ставить дату написання. Заява направляється керівнику підприємства на резолюцію, в якій він вказує дату, з якої спеціаліст вважається звільненим. Вона збігається з датою закінчення строкового трудового договору.
  3. Директор організації на підставі заяви працівника видає наказ про звільнення, якому присвоюється дата і номер. Документ підписує перша особа компанії, завіряє печаткою підприємства, знайомить з ним звільняється співробітника по розпис.
  4. У трудовій книжці громадянина кадровики ставлять порядковий номер і дату звільнення арабськими цифрами. У відомостях про роботу вказується посилання на статтю 77 Трудового кодексу, за якою строковий договір розривається з працівником у зв’язку з тим, що термін його дії закінчився. У підставах прописується номер і дата видання наказу про звільнення керівником фірми. Причому посаду та підпис під записом у трудовій книжці має написати не працівник відділу кадрів, а директор підприємства — поставити печатку компанії. Співробітника необхідно ознайомити із записом про звільнення, громадянин ставить свій підпис у відведеному для цього місці.
  5. Якщо ж громадянин, оформлений за строковим трудовим договором, не був сповіщений про закінчення терміну дії такого договору з вини роботодавця, він вважається працюючим за безстроковим трудовим договором. Даного співробітника компанія не має право звільнити, тому що не було дотримано трудове законодавство.