Як звільнити з ініціативи працівника

Як звільнити з ініціативи працівника

Варіант, коли звільнення працівника відбувається з його ініціативи, з формулюванням «за власним бажанням» — найпоширеніший і практично безконфліктний. Але і в цьому випадку процедуру необхідно оформити правильно, з дотриманням усіх формальностей, щоб уникнути в подальшому конфліктів і трудових спорів.

Інструкція

  1. Згідно ст.80 ТК РФ, з ініціативи працівника може бути розірваний будь-який вид трудового договору. При цьому в строк, не менше, ніж за два тижні, працівник зобов’язаний попередити роботодавця про розірвання договору. Обов’язок роботодавця — в останній день виконання працівником своїх трудових зобов’язань, оформити та надати працівникові всі необхідні документи. У тому випадку, якщо роботодавець не заперечує, дія трудового договору може бути припинено і раніше.
  2. Трудовий кодекс для деяких випадків передбачає інший строк попередження роботодавця. У тому випадку, якщо звільняється керівник, то цей термін може бути збільшений до 1 місяця. Якщо звільняється сезонний робітник або той, з ким трудовий договір укладено на строк до двох місяців, вони можуть заявити про свій відхід не менше ніж за 3 дні. Термін починається з наступного дня за днем, коли заява буде подана роботодавцю.
  3. Якщо роботодавцем порушено трудове законодавство або умови трудового договору, якщо працівник у силу ряду причин не може продовжувати свою діяльність (терміновий від’їзд, зарахування до вузу і т.п.), то трудові відносини можуть бути припинені в будь-який термін, який буде вказано в заяві працівника.
  4. Звільнити працівника раніше тієї дати, яка вказана ним у заяві, роботодавець в односторонньому порядку права не має. Останній день роботи вважається днем ​​розірвання укладеного з працівником трудового договору. Якщо він припадає на святковий або вихідний день, то останнім днем ​​роботи буде найближчий будній день.
  5. Працівник в обов’язковому порядку повинен попередити керівника підприємства в письмовому вигляді. Форма заяви похідна. У ньому має бути зазначено число, з якого працівник просить звільнити його і обов’язкова формулювання «за власним бажанням». Заява має бути написано від руки власноруч. У заяві необхідно також написати свої прізвище, ім’я та по батькові, займану на даний момент посаду. Якщо працівник не може продовжувати роботу в обумовлений ТК РФ термін, він повинен вказати поважну причину, по якій він повинен бути звільнений негайно.
  6. Розірвання трудових відносин необхідно оформити відповідним наказом за уніфікованою формою № Т-8. Працівник повинен ознайомитися з ним і поставити свій підпис. Після цього, в суворій відповідності з текстом наказу, робиться запис в особовій картці працівника та його трудовій книжці. Як юридичної підстави в ній вказується посилання на п.3 ст.77 ТК РФ.