Як звільнитися з армії

Як звільнитися з армії

Служба в армії значно обмежує свободу військовослужбовців. Звільнення з армії обумовлено декількома причинами: закінчення строку контракту, дискредитація, вислуга років, сімейний стан, зміна місця проживання і т.д.

Інструкція

  1. Офіцери, не уклали контракти про проходження військової служби в армії, але проходять строкову або надстрокову службу в армії, можуть подати рапорти про звільнення з військової служби у разі, якщо після закінчення освітньої установи професійної освіти загальна тривалість військової служби на посадах військових становить не менше 5 років.
  2. Військовослужбовець повинен надати, як мінімум, дві поважні причини на розгляд безпосередньому командиру та атестаційної комісії відповідної військової частини. Атестаційна комісія і командиром визначають ступінь «поважності» самостійно. Тому рапорт на звільнення повинен бути грамотно складений. Далі військовослужбовець повинен направити рапорт про звільнення з обов’язковим зазначенням підстав звільнення з військової служби, завчасно зареєструвавши його в експедиції військової частини або діловодстві.
  3. Безпосередній командир військовослужбовця спрямовує атестаційний лист і рапорт на розгляд атестаційної комісії.
  4. Атестаційна комісія приймає до розгляду спрямовані їй матеріали і, особисто вислухавши військовослужбовця, за фактом його звернення виносить рішення, яке обов’язково відображається в атестаційному листі та протоколі засідання атестаційної комісії.
  5. Атестаційний лист затверджується командиром. Військовослужбовець повинен ознайомитися зі змістом і поставити свій підпис. Остаточне рішення про звільнення військовослужбовця за власним бажанням бере безпосередній командир даної військової частини.