Як зводити баланс

Як зводити баланс

Бухгалтерський баланс має на увазі під собою основну форму фінансової звітності, спосіб угруповання за допомогою таблиці активів і пасивів фірми в грошовому вираженні. При цьому необхідно зводити баланс в деяких числових значеннях, що відображають правильність формування даного документа.

Інструкція

  1. Перевірте чи правильно заповнений бухгалтерський баланс. Його таблиця повинна включати в себе активи (оборотні та необоротні засоби) і пасиви (капітал і резерви, короткострокові і довгострокові зобов’язання).
  2. Проаналізуйте інформацію, що міститься в балансі. Подивіться дані числові значення та суми на початок періоду і порівняйте їх з цифрами, які вказані на кінець даного звітного періоду. При утворенні підприємства повинно виконуватися бухгалтерське рівність, а саме: активи повинні бути рівні пасивам. Дуже часто частина активів може бути внесена не самим власником, а кимось іншим, з урахуванням такої обставини, рівність буде мати таку форму: активи дорівнюють сумі капіталу і зобов’язань.
  3. Перевірте: суми з двох вищевказаних частин рівняння повинні збігатися, тому що саме вони описують абсолютно однакові об’єкти, але з різних точок зору. Адже активи відображають, ніж є кошти компанії. У свою чергу пасиви показують хто вклав дані фінансові кошти. При цьому активи повинні включати в себе все, що належать компанії, види засобів: обладнання, будівля, запаси матеріалів, сировини і товару, транспортні засоби, суму заборгованості клієнтів, постачальників, грошові кошти на рахунках в банку.
  4. Перевірте правильність розрахунку пасивів, які повинні складатися з грошових сум, які компанія повинна за доставлені їй товари чи послуги, кредити.
  5. Порівняйте суми обох частин балансу. Вони повинні бути один одному абсолютно рівні, це не залежить від значення проведених операцій. У свою чергу, рівність сум активів і пасивів проводиться у формі подвійного запису (це спосіб ведення бухгалтерського обліку, при якому будь-яка зміна положення засобів фірми відображається відразу ж на двох рахунках).